Trang chủ Giáo dục - Sức khoẻ Giáo dục ĐH Nguyễn Tất Thành tuyển sinh ngành mới: Đông Phương học

ĐH Nguyễn Tất Thành tuyển sinh ngành mới: Đông Phương học

Ngày đăng:
101

Ngày 02/05/2018, Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Quyết định số 1707/QĐ-BGDĐT, cho phép Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tuyển sinh và đào tạo ngành Đông phương học, bậc đại học, hệ chính quy.

Chương trình đào tạo Ngành Đông phương học tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành được xây dựng dựa trên phương pháp nghiên cứu về các nền tảng lịch sử, văn hóa, chính trị, tư tưởng, dân tộc, tôn giáo, ngôn ngữ, tình hình quan hệ quốc tế của các quốc gia phương Đông như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan v.v.

Ngành Đông phương học tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành không chỉ dừng lại ở các kiến thức tổng quan nêu trên mà còn giúp người học đi sâu nghiên cứu những kiến thức, kỹ năng bổ trợ cần thiết để nghiên cứu về các quốc gia khu vực phương Đông, kể cả kinh doanh, thương mại, du lịch như marketing, giao tiếp trong kinh doanh, quản trị nhân sự, kỹ năng đàm phán, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch và các ngành khác.

Đặc biệt, sinh viên theo học ngành Đông phương học tại ĐH Nguyễn Tất Thành còn được chú trọng phát triển kỹ năng ngoại ngữ. Người học không chỉ được yêu cầu phát triển năng lực tiếng Anh mà còn được đào tạo để có khả năng sử dụng thành thạo một ngoại ngữ chuyên ngành ở khu vực phương Đông như tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Thái, tiếng Ấn độ .v.v.

Sau 4 năm, sinh viên tốt nghiệp ngành Đông phương học tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành sẽ có văn bằng cử nhân. Cử nhân ngành Đông phương học có khả năng tham gia nhiều vị trí công tác trong cơ quan, công ty, ban ngành trong nước và quốc tế: biên – phiên dịch, trợ lý, hướng dẫn viên, các tổ chức quốc tế…. hoặc giảng dạy ngoại ngữ tại các cấp học. Sau khi tốt nghiệp đại học, người học có thể tiếp tục tham gia các chương trình đào tạo cao học ở Việt Nam hoặc các nước Nhật Bản, Hàn Quốc về chuyên môn tiếng, các lĩnh vực khoa học khác như Châu Á học, Quan hệ quốc tế, Nhật Bản học, Hàn Quốc học.

 Ngành Đông phương học (mã ngành 7310608) sẽ là ngành đào tạo bậc đại học thứ 33 của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Trường tuyển sinh ngành Đông phương học ngay từ khóa sinh viên nhập học năm 2018 theo Quy chế tuyển sinh của Bộ giáo dục & Đào tạo và theo quy định của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Hữu Phúc