Trang chủ Thị trường - Bất động sản Bất động sản Đồng Nai gửi “tối hậu thư” cho dự án khu dân cư...

Đồng Nai gửi “tối hậu thư” cho dự án khu dân cư của Tập đoàn Bitexco

Ngày đăng:
4
Theo quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai, dự án khu dân cư thương mại do Tập đoàn Bitexco là chủ đầu tư sẽ được gia hạn thêm 482 ngày. Tuy nhiên nếu quá thời hạn trên mà doanh nghiệp này chưa xây dựng dự án thì sẽ bị tỉnh thu hồi đất.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản số 2275 về việc kéo dài thời gian sử dụng đất đối với dự án khu dân cư thương mại có diện tích hơn 66.549m2 do Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch.

Cụ thể, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco được kéo dài thời gian đã gia hạn thêm 482 ngày để triển khai xây dựng dự án khu dân cư thương mại nói trên do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid – 19.

Thời điểm kéo dài thời gian đã gia hạn được tính từ ngày UBND tỉnh có quyết định đồng ý cho gia hạn.

Phối cảnh một dự án của Tập đoàn Bitexco.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco khẩn trương thực hiện hoàn thành các thủ tục và triển khai hoàn thành dự án Khu dân cư – thương mại tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch theo hồ sơ quy hoạch được phê duyệt và đúng tiến độ được phê duyệt, gia hạn. Chấp hành nghiêm chính các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dụng, đất đai, bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Nhơn Trạch kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện dự án Khu dân cư – thương mại tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch do Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư trong thời gian được kéo dài thời gian gia hạn.

Trường hợp, sau thời gian được kéo dài thời gian gia hạn để triển khai dự án, Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco chưa xây dựng công trình theo hồ sơ quy hoạch được phê duyệt, giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

Giao Cục thuế tỉnh rà soát, xác định và thông báo mức nghĩa vụ tài chính đối với thời gian được kéo dài thời gian gia hạn triển khai thực hiện dự án để Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco nộp tiền vào ngân sách Nhà nước theo quy định (nếu có).

UBND huyện Nhơn Trạch chỉ đạo các đơn vị có chức năng phối hợp với UBND xã Phú Hội theo dõi việc thực hiện dự án Khu dân cư – thương mại tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch do Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư trong thời gian được kéo dài thời gian gia hạn để triển khai thực hiện dự án, báo cáo UBND tỉnh và các sở có liên quan về tiến độ thực hiện dự án theo quy định.

Trước đó, UBND Thành phố Hà Nội cũng đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường thu hồi hơn 52.900 m2 đất dự án Khu đô thị Nam đường Vành đai 3 (The Manor Central Park) tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai và xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì do Tập đoàn Bitexco quản lý./.

Theo Thương hiệu và Pháp luật

https://thuonghieuvaphapluat.vn/dong-nai-gui-toi-hau-thu-cho-du-an-khu-dan-cu-cua-tap-doan-bitexco-d63079.html?fbclid=IwAR1Bx-NdYFXFg1APl94zCHYThmOcm-dtSk2YI5zWZtlbIE0Dl6VNAax3jUo_aem_AQEkdY3FBzct_MSommcZaMrATb7Xf0lIwsTC3kvzzsFFNBqigO2BpfgALZPxJoFDdZ8&mibextid=Zxz2cZ