Trang chủ Thị trường - Bất động sản Thị trường chứng khoán Hóa dầu Petrolimex (PLC) chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ...

Hóa dầu Petrolimex (PLC) chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%

Ngày đăng:
11
Hóa dầu Petrolimex sẽ chi khoảng 121 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Ngày 16/7 tới đây Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP (mã chứng khoán PLC) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.500 đồng. Thời gian thanh toán vào 24/7/2020.

Như vậy với gần 80,8 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Hóa dầu Petrolimex sẽ chi khoảng 121 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Diễn biến giá cổ phiếu PLC trong 1 năm gần đây.

Kết quả kinh doanh, năm 2019 Hóa dầu Petrolimex đạt 6.160 tỷ đồng doanh thu, giảm 4,3% so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế đạt 185 tỷ đồng, hoàn thành 89% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 145 tỷ đồng, thực hiện được 87% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Năm 2020, Hóa dầu Petrolimex cũng thận trọng đặt kế hoạch kinh doanh do nhận định tình hình kinh tế sẽ ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh Covid-19. Trong đó doanh thu thuần dự kiến giảm 18,6% xuống còn hơn 5.016 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm gần 25% xuống còn 109,5 tỷ đồng.

Theo Thái Hiếu/Tổ quốc