Trang chủ Đời sống tiêu dùng Hội thảo “Giải pháp nâng cao năng lực sơ cấp cứu, đầu...

Hội thảo “Giải pháp nâng cao năng lực sơ cấp cứu, đầu tư trang thiết bị y tế cho tuyến y tế cơ sở và tầm soát một số bệnh lý trong cộng đồng”

Ngày đăng:
8

Sáng ngày 16/11/2017, tại Tp.HCM,  công ty TNHH NSJ đã tổ chức buổi hội thảo chuyên đề “Giải pháp nâng cao năng lực sơ cấp cứu, đầu tư trang thiết bị y tế cho tuyến y tế cơ sở và tầm soát một số bệnh lý trong cộng đồng”

Hội thảo nhằm cập nhật hiện trạng tại các cơ sở y tế tuyến y tế cơ sở, chỉ rõ tầm quan trọng của việc sơ cấp cứu kịp thời và đúng cách, xử lý đột quỵ và tầm soát các bệnh lý trong cộng đồng, phòng chống ung thư, nhằm chỉ rõ việc tăng cường năng lực toàn diện cho tuyến y tế cơ sở đang là nhu cầu cấp thiết cho mục tiêu xây dựng và phát triển mạng lưới tuyến y tế cơ sở trong thời gian tới.

Giải pháp nâng cao năng lực sơ cấp cứu, đầu tư trang thiết bị y tế cho tuyến y tế cơ sở và tầm soát một số bệnh lý trong cộng đồng ( ảnh: Minh họa)

Tham gia hội thảo có các đại diện lãnh đạo UBND tp HCM và Sở Y Tế TP. Hồ Chí Minh, các Bệnh viện tuyến Quận huyện, các Trung tâm Y tế dự phòng tuyến Quận huyện, các Trạm Y tế phường xã TP. Hồ Chí Minh,…

Hội thảo “Giải pháp nâng cao năng lực sơ cấp cứu, đầu tư trang thiết bị y tế cho tuyến y tế cơ sở và tầm soát một số bệnh lý trong cộng đồng” xoay quanh các nội dung chính: Thực trạng về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế tuyến y tế cơ sở tại TP. HCM và kế hoạch đầu tư để phát triển chuyên môn, nâng cao chất lượng tuyến y tế cơ sở.  Sơ cấp cứu ban đầu và xử lý cấp cứu đột quỵ trong cộng đồng. Thực trạng về tầm soát một số bệnh lý trong cộng đồng & Đề xuất giải pháp. Phòng chống ung thư và phối hợp y tế cơ sở và y tế chuyên sâu. Giới thiệu một số thiết bị phục vụ chương trình sơ cấp cứu,tầm soát bệnh lý, kế hoạch đào tạo chuyên môn & các giải pháp truyền thông.

Nguyên Ngọc