Trang chủ Bảng tin kinh tế Hơn 72.000 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động trong 8 tháng

Hơn 72.000 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động trong 8 tháng

Ngày đăng:
11

8 tháng qua, có tới 72.340 doanh nghiệp dừng hoạt động, giải thể, phá sản…, tương đương khoảng 82,76% tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong tháng 8/2018, cả nước có 11.655 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 107,6 nghìn tỷ đồng.

Tính chung 8 tháng đầu năm nay, cả nước có 87.448 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 878,6 nghìn tỷ đồng; tăng 2,4% về số doanh nghiệp và tăng 6,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Nếu tính cả 1.679,6 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 8 tháng năm 2018 là 2.558,2 nghìn tỷ đồng.


Bên cạnh đó, có 20.942 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 8 tháng lên gần 108,4 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 734,7 nghìn người, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm trước.
Cũng theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, các doanh nghiệp gặp khó khăn và phải dừng hoạt động, giải thể có xu hướng tăng lên với số lượng rất lớn. Trong 8 tháng qua, có tới 72.340 doanh nghiệp dừng hoạt động, doanh nghiệp giải thể, phá sản. Số doanh nghiệp này tương đương khoảng 82,76% tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới…./.

Theo PV/VOV.VN