Trang chủ Pháp luật Ngân hàng TPBank chi nhánh TP Hồ Chí Minh bị tố thiếu...

Ngân hàng TPBank chi nhánh TP Hồ Chí Minh bị tố thiếu trách nhiệm trong bảo lãnh hợp đồng kinh tế

Ngày đăng:
30

Là đơn vị bảo lãnh hợp đồng kinh tế giữa Công ty CP Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành- Meyland và công ty TNHH xây dựng nhôm kính Việt Tech. Tuy nhiên, ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) lại bị khách hàng tố thiếu trách nhiệm.

Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn tại TPBank ghi nhận hơn 43.000 tỷ đồng

Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn bao gồm cam kết bảo lãnh vay vốn, cam kết trong nghiệp vụ L/C (bảo lãnh qua thư tín dụng) và cam kết trong bảo lãnh khác. Cam kết bảo lãnh vay vốn thì nhiều rủi ro hơn các nhiệp vụ L/C, nhưng lại thường chiếm tỷ trọng nhỏ, trong khi đó, cam kết trong nghiệp vụ L/C lại có rủi ro thấp nhất và cam kết trong bảo lãnh khác nhiều rủi ro hơn L/C.

Theo báo cáo tài chính Soát xét 6 tháng đầu năm 2023 tại ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), nghĩa vụ nợ tiềm ẩn tại nhà băng này tính đến 30/6/2023 hơn 43.797 tỷ đồng, tăng tới 24% so với đầu năm, trong đó tăng mạnh nhất là bảo lãnh vay vốn từ 455 tỷ đồng hồi đầu năm lên hơn 2.663 tỷ đồng; cam kết trong nghiệp vụ LC giảm 12% còn hơn 2.411 tỷ đồng và bảo lãnh khác tăng 20% từ 32.222 tỷ đồng hồi đầu năm lên hơn 38.723 tỷ đồng. Tỷ lệ ‘nợ tiềm ẩn/cho vay khách hàng’ chiếm đến 25% và tỷ trọng ‘bảo lãnh khác’ chiếm 22%.

 

Ảnh 1: Tổng nghĩa vụ nợ tiềm ẩn tại TPBank hơn 43.000 tỷ đồng (nguồn: Báo cáo tài chính Soát xét 6 tháng đầu năm 2023)
Tổng nghĩa vụ nợ tiềm ẩn tại TPBank hơn 43.000 tỷ đồng (nguồn: Báo cáo tài chính Soát xét 6 tháng đầu năm 2023)

Nếu chỉ nhìn vào tỷ lệ nợ xấu được phản ánh trực tiếp trong bảng cân đối kế toán, thì rõ ràng chưa phản ánh đầy đủ bức tranh nợ xấu cũng như đánh giá được những rủi ro từ các nghĩa vụ nợ của các ngân hàng. Thực tế, đã có rất nhiều vụ kiện liên quan đến các cam kết bảo lãnh ngân hàng.

Vài năm trước đã xảy ra vụ việc bên nhận bảo lãnh không thanh toán tiền khiến Ngân hàng Agribank phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho bên được bảo lãnh là Công ty TNHH Cao Trường Sơn số tiền 38,5 tỷ đồng.

Hay như vụ lùm xùm giữa SeABank và Công ty Tài chính Vinaconex – Viettel (VVF) về thương vụ bảo lãnh thanh toán trị giá 150 tỷ đồng cho CTCP Tập đoàn Vina Megastar đối với lượng trái phiếu công ty này bán cho VVF đã gây ra nhiều tranh cãi giữa các bên liên quan.

Ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc TPBank từng chia sẻ rằng nghĩa vụ nợ tiềm ẩn sẽ đóng góp 1 phần thu nhập về dịch vụ tốt cho ngân hàng. Và ngân hàng nào có tỷ lệ nghĩa vụ nợ tiềm ẩn so với tổng tài sản lớn thì được đánh giá là tốt bởi ngân hàng đấy hoạt động nhiều trên dịch vụ chứ không phải dựa chính vào cho vay. Khi nào ngân hàng có nợ xấu tiềm ẩn cao thì mới là xấu, còn nghĩa vụ nợ tiềm ẩn cao thì lại tốt.

Cũng theo ông Hưng, “nghĩa vụ nợ tiềm ẩn’ là thuật ngữ chuyên môn chỉ các khoản mục ngoại bảng của ngân hàng thương mại, phần lớn dưới dạnh các cam kết như phát hành bảo lãnh, phát hành LC (thứ tín dụng trong thanh toán quốc tế), ngân hàng mới chỉ cam kết mà chưa phải bỏ tiền ra nên mới gọi là ‘ngoại bảng’ và do chưa phải là nghĩa vụ nên mới gọi là ‘tiềm ẩn’.

TPBank gặp rắc rối trong bảo lãnh hợp đồng kinh tế với khách hàng?

Vừa qua, công ty Bất động sản Tân Á Đại Thành – Meyland cho biết ngân hàng TPBank chi nhánh TP Hồ Chí Minh đã không thực hiện đúng cam kết, kéo dài thời gian thanh toán, hoàn trả tiền tạm ứng cho khách hàng theo nghĩa vụ thanh toán tại chứng thư bảo lãnh tiền tạm ứng.

Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn tại TPBank ghi nhận hơn 43.000 tỷ đồng

Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn bao gồm cam kết bảo lãnh vay vốn, cam kết trong nghiệp vụ L/C (bảo lãnh qua thư tín dụng) và cam kết trong bảo lãnh khác. Cam kết bảo lãnh vay vốn thì nhiều rủi ro hơn các nhiệp vụ L/C, nhưng lại thường chiếm tỷ trọng nhỏ, trong khi đó, cam kết trong nghiệp vụ L/C lại có rủi ro thấp nhất và cam kết trong bảo lãnh khác nhiều rủi ro hơn L/C.

Theo báo cáo tài chính Soát xét 6 tháng đầu năm 2023 tại ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), nghĩa vụ nợ tiềm ẩn tại nhà băng này tính đến 30/6/2023 hơn 43.797 tỷ đồng, tăng tới 24% so với đầu năm, trong đó tăng mạnh nhất là bảo lãnh vay vốn từ 455 tỷ đồng hồi đầu năm lên hơn 2.663 tỷ đồng; cam kết trong nghiệp vụ LC giảm 12% còn hơn 2.411 tỷ đồng và bảo lãnh khác tăng 20% từ 32.222 tỷ đồng hồi đầu năm lên hơn 38.723 tỷ đồng. Tỷ lệ ‘nợ tiềm ẩn/cho vay khách hàng’ chiếm đến 25% và tỷ trọng ‘bảo lãnh khác’ chiếm 22%.

 

Ảnh 1: Tổng nghĩa vụ nợ tiềm ẩn tại TPBank hơn 43.000 tỷ đồng (nguồn: Báo cáo tài chính Soát xét 6 tháng đầu năm 2023)
Tổng nghĩa vụ nợ tiềm ẩn tại TPBank hơn 43.000 tỷ đồng (nguồn: Báo cáo tài chính Soát xét 6 tháng đầu năm 2023)

Nếu chỉ nhìn vào tỷ lệ nợ xấu được phản ánh trực tiếp trong bảng cân đối kế toán, thì rõ ràng chưa phản ánh đầy đủ bức tranh nợ xấu cũng như đánh giá được những rủi ro từ các nghĩa vụ nợ của các ngân hàng. Thực tế, đã có rất nhiều vụ kiện liên quan đến các cam kết bảo lãnh ngân hàng.

Vài năm trước đã xảy ra vụ việc bên nhận bảo lãnh không thanh toán tiền khiến Ngân hàng Agribank phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho bên được bảo lãnh là Công ty TNHH Cao Trường Sơn số tiền 38,5 tỷ đồng.

Hay như vụ lùm xùm giữa SeABank và Công ty Tài chính Vinaconex – Viettel (VVF) về thương vụ bảo lãnh thanh toán trị giá 150 tỷ đồng cho CTCP Tập đoàn Vina Megastar đối với lượng trái phiếu công ty này bán cho VVF đã gây ra nhiều tranh cãi giữa các bên liên quan.

Ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc TPBank từng chia sẻ rằng nghĩa vụ nợ tiềm ẩn sẽ đóng góp 1 phần thu nhập về dịch vụ tốt cho ngân hàng. Và ngân hàng nào có tỷ lệ nghĩa vụ nợ tiềm ẩn so với tổng tài sản lớn thì được đánh giá là tốt bởi ngân hàng đấy hoạt động nhiều trên dịch vụ chứ không phải dựa chính vào cho vay. Khi nào ngân hàng có nợ xấu tiềm ẩn cao thì mới là xấu, còn nghĩa vụ nợ tiềm ẩn cao thì lại tốt.

Cũng theo ông Hưng, “nghĩa vụ nợ tiềm ẩn’ là thuật ngữ chuyên môn chỉ các khoản mục ngoại bảng của ngân hàng thương mại, phần lớn dưới dạnh các cam kết như phát hành bảo lãnh, phát hành LC (thứ tín dụng trong thanh toán quốc tế), ngân hàng mới chỉ cam kết mà chưa phải bỏ tiền ra nên mới gọi là ‘ngoại bảng’ và do chưa phải là nghĩa vụ nên mới gọi là ‘tiềm ẩn’.

TPBank gặp rắc rối trong bảo lãnh hợp đồng kinh tế với khách hàng?

Vừa qua, công ty Bất động sản Tân Á Đại Thành – Meyland cho biết ngân hàng TPBank chi nhánh TP Hồ Chí Minh đã không thực hiện đúng cam kết, kéo dài thời gian thanh toán, hoàn trả tiền tạm ứng cho khách hàng theo nghĩa vụ thanh toán tại chứng thư bảo lãnh tiền tạm ứng.

Anh2,3: Chứng thư bảo lãnh số BG 0092233 ký ngày 11/8/2022 của TPBank chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
Chứng thư bảo lãnh số BG 0092233 ký ngày 11/8/2022 của TPBank chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

 

Anh4: Chứng thư bảo lãnh số BG 0127936 ngày 30/6/203 của TPBank 
Chứng thư bảo lãnh số BG 0127936 ngày 30/6/203 của TPBank 

 

Được biết, hiện Công ty Tân Á Đại Thành – Meyland đã có đơn gửi cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Thành phố Hồ chí Minh phản ánh về việc Ngân hàng TPBank, chi nhánh TP Hồ Chí Minh né tránh trách nhiệm trong thực hiện nghĩa vụ của bảo lãnh, gây thiệt hại cho khách hàng. “Song song đó, công ty chúng tôi cũng sẽ tiến hành các thủ tục khởi kiện ra toà án nhân dân cấp quận để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình” – đại diện Tập đoàn Tân Á Đại Thành – Meyland cho biết.

Chi phí lãi tiền gửi tại TPBank tăng bằng lần, hết lãi lớn từ bán bảo hiểm

Sau cuộc đua tăng mạnh lãi suất huy động cuối năm ngoái, TPBank và các ngân hàng khác đang phải “gồng mình” trả lãi tiền gửi.

Tại báo cáo tài chính quý 2/2023 cho thấy, chi phí trả lãi tiền gửi tại TPBank trong 6 tháng đầu năm 2023 tăng tới 131% so với cùng kỳ, ghi nhận gần 6.796 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng tới 80% tổng chi phí lãi và các khoản chi phí tương tự. Ngoài ra, chi phí trả lãi tiền vay cũng tăng tới 102% so với cùng kỳ, lên mức hơn 857 tỷ đồng.

Đây là yếu tố chính đẩy chi phí lãi và các chi phí tương tự tăng lên tới 87% so với cùng kỳ, ghi nhận gần 8.445 tỷ đồng, góp phần làm thu nhập lãi thuần của nhà băng này bị thu hẹp ngay trong quý đầu năm.

Từ đó thu nhập lãi thuần trong 6 tháng đầu năm của ngân hàng TPBank giảm tới 7% so với cùng kỳ năm trước, ở mức 5.466 tỷ đồng. Trong khi đó, thu nhập lãi thuần là khoản thu đóng góp lớn nhất vào tổng lợi nhuận của ngân hàng.
Đặc biệt, trong vài năm trở lại đây, TPBank nằm trong top thu nhập ngàn tỷ từ bán chéo bảo hiểm. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2023, thu từ kinh doanh, dịch vụ tư vấn và bảo hiểm tại nhà băng này giảm tới 55% so với cùng kỳ 2022, xuống còn 224 tỷ đồng.

Do đó, TPBank ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế 6 tháng đầu năm 2023 đều giảm 11% so với cùng kỳ, lần lượt đạt 3.383 tỷ đồng và 2.706 tỷ đồng.

Về chất lượng tín dụng, số dư nợ xấu tại TPBank tính đến 30/6/2023 đã tăng vọt 188% so với đầu năm, lên gần 3.913 tỷ đồng. Trong đó nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) tăng gấp 5,6 lần lên 2.147 tỷ đồng trong khi đầu năm con số này chỉ là hơn 385 tỷ đồng. Nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) của TPBank cũng tăng mạnh 142% lên gần 1.130 tỷ đồng. Nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng 26% lên gần 636 tỷ đồng. Do đó, kéo tỷ lệ nợ xấu của TPBank tăng mạnh từ mức 0,84% vào đầu năm lên 2,21%.

Bên cạnh nợ xấu tăng thì nợ cần chú ý (nợ nhóm 2 – với khoản vay quá hạn 10-90 ngày) tại TPBank tăng tới 101% so với đầu năm, từ 3.091 tỷ đồng hồi đầu năm lên mức hơn 6.215 tỷ đồng.

Theo Doanh nghiệp và đầu tư

https://doanhnghiepvadautu.info.vn/ngan-hang-tpbank-chi-nhanh-tp-ho-chi-minh-bi-to-thieu-trach-nhiem-trong-bao-lanh-hop-dong-kinh-te.html