Trang chủ Pháp luật Nhiều sai sót trong đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại...

Nhiều sai sót trong đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại đơn vị đăng kiểm TP. Hồ Chí Minh

Ngày đăng:
2

Kết luận thanh tra về hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường đối với phương tiện thủy nội địa của Bộ Giao thông vận tải đã chỉ ra hàng loạt thiếu sót trong công tác đăng kiểm tại đơn vị đăng kiểm TP. Hồ Chí Minh.

Thanh tra Bộ Giao thông vận tải (GT-VT) đã có Kết luận thanh tra (KLTT) số 220/KL-TTr về việc chấp hành các quy định của pháp luật chuyên ngành trong hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật (ATKT), bảo vệ môi trường (BVMT) đối với phương tiện thủy nội địa (đợt 2). Trong số các đơn vị bị thanh tra có các đơn vị đăng kiểm tại TP. Hồ Chí Minh (trực thuộc Sở GT-VT và Chi cục đăng kiểm trực thuộc Cục ĐK Việt Nam).

Theo KLTT, đơn vị đăng kiểm TP. Hồ CHí Minh có hồ sơ đóng mới, hoán cải không thể hiện việc đã thực hiện kiểm tra điều kiện năng lực kỹ thuật của cơ sở đóng mới, hoán cải trước khi thực hiện giám sát kỹ thuật theo quy định; không có hợp đồng giám sát với chủ phương tiện/chủ cơ sở đóng mới.

Đối với việc thực hiện các nội dung kiểm định, đơn vị đăng kiểm TP. Hồ Chí Minh còn có nhiều sai sót như danh mục kiểm tra thiếu hạng mục kiểm tra về trang bị ngăn ngừa ô nhiễm do nước thải; một số nội dung không phù hợp với hạng mục có trên phương tiện nhưng vẫn được ghi nhận kết quả kiểm tra với trang bị ngăn ngừa ô nhiễm do dầu, trang bị ngăn ngừa ô nhiễm do nước thải; thiếu danh mục kiểm tra theo mẫu DM-03S. Biên bản kiểm tra không thể hiện loại hình kiểm tra…

Nhiều sai sót trong đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại đơn vị đăng kiểm TP. Hồ Chí Minh -0
Phương tiện thủy nội địa hoạt động đưa đón khách trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Phương.

Bên cạnh đó, đơn vị đăng kiểm TP. Hồ Chí Minh báo cáo kiểm tra chưa thể hiện đầy đủ các kết quả kiểm tra tại mục “hệ trục, ống bao, ổ đỡ” nhưng vẫn được kết luận thỏa mãn; không thể hiện thông tin về “trục chân vịt” phù hợp với danh mục kiểm tra.

Đơn vị đăng kiểm TP. Hồ Chí Minh còn sai sót trong việc thực hiện kiểm định ngoài khu vực được giao nhiệm vụ, lập hồ sơ kiểm định; đăng kiểm TP. Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận ATKT&BVMT thiếu thông tin về “sơ đồ phương tiện”.

Theo phụ lục tổng hợp kiến nghị xử lý trách nhiệm (kèm theo KLTT), Trung tâm Quản lý đường thủy TP. Hồ Chí Minh (Sở GT-VT) có nhiều cá nhân vướng các thiếu sót trong công tác tổ chức thực hiện kiểm định. Lãnh đạo đơn vị đăng kiểm TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo Sở GT-VT phụ trách công tác đăng kiểm phương tiện thủy nội địa đã quản lý chưa chặt chẽ, thiếu kiểm tra, giám sát kịp thời nên để xảy ra các tồn tại, hạn chế (nêu trên).

Theo Quang Phương/Đại biểu nhân dân