Trang chủ Khoa học - Công nghệ Công nghệ Những điều cần biết về chatbot ChatGPT

Những điều cần biết về chatbot ChatGPT

Ngày đăng:
0
Theo TTXVN
Đến cuối tháng 1/2023, người dùng ChatGPT đã lên tới 100 triệu người. Tuy nhiên, công cụ này cũng đặt ra nhiều vấn đề về nguy cơ thông tin sai lệch và gian lận về học vấn.