Trang chủ Kinh tế - Kinh doanh Kinh doanh Sơn tường của Công ty Sơn Duny Shield không đủ điều kiện...

Sơn tường của Công ty Sơn Duny Shield không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường

Ngày đăng:
0

Các sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương của Công ty Sơn Duny Shield sản xuất hiện không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường do bị hủy bỏ hiệu lực chứng nhận hợp quy.

Ngày 9.8, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản số 12125/SXD-VLXD về việc hủy bỏ hiệu lực chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương của Công ty TNHH Sơn Duny Shield Việt Nam (Công ty Sơn Duny Shield) sản xuất.

Theo văn bản trên, ngày 27.7.2023, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh nhận được công văn số 022207-23/TB-AQC của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm chất lượng AQCERT (Công ty AQCERT) kèm theo quyết định số 013003/QĐ-AQC ngày 30.3.2023 Công ty AQCERT về việc hủy hiệu lực giấy chứng nhận hợp quy số 1158.HQ5.AQC ngày 24.3.2022 đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương của Công ty Sơn Duny Shield sản xuất phù hợp QCVN 16:2019/BXD. Lý do vì Công ty Sơn Duny Shield không tuân thủ việc thực hiện đánh giá giám sát theo quy định.

Qua xem xét, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh xác định, từ khi được Công ty AQCERT cấp giấy chứng nhận hợp quy đến nay, Công ty Sơn Duny Shield chưa thực hiện đăng ký hồ sơ công bố hợp quy tại Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng mã số QCVN 16:2019/BXD ban hành theo thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31.12.2019 của Bộ Xây dựng.

Đồng thời, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh đã có thông báo số 15476/TB-SXD-VLXD ngày 7.11.2022 đôn đốc, hướng dẫn nhưng đến nay Công ty Sơn Duny Shield chưa thực hiện.

Do đó, các sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương nêu trên của Công ty Sơn Duny Shield sản xuất không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường theo quy định.

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh đề nghị Công ty Sơn Duny Shield khẩn trương báo cáo thực trạng hoạt động sản xuất hiện nay, việc đánh giá chứng nhận hợp quy với đơn vị khác (nếu có) cho Sở Xây dựng trước ngày 15.8.2023.

Trường hợp đơn vị vẫn tiếp tục sản xuất sản phẩm nêu trên, các sản phẩm này chỉ được lưu thông trên thị trường khi có Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được Bộ Xây dựng chỉ định cấp và được tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy tại Sở Xây dựng theo quy định.

Sở Xây dựng đề nghị Cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh kiểm tra việc lưu thông hàng hóa của Công ty Sơn Duny Shield theo quy định và Điều 17 quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về vật liệu xây dựng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Quy chế được ban hành theo Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 10.7.2021 của UBND TP. Hồ Chí Minh…

Theo Quang Phương/Đại biểu nhân dân

https://daibieunhandan.vn/kinh-te-phat-trien/son-tuong-cua-cong-ty-son-duny-shield-khong-du-dieu-kien-luu-thong-tren-thi-truong-i339623/