Trang chủ Giáo dục - Sức khoẻ Giáo dục Thu hồi quyết định bổ nhiệm hai hiệu phó Trường Đại học...

Thu hồi quyết định bổ nhiệm hai hiệu phó Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng:
4

Các quyết định bổ nhiệm bị thu hồi vì ban hành sai quy chế tổ chức hoạt động của nhà trường.

Ngày 26-5, GS.TS Trần Diệp Tuấn, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh, đã ký 2 nghị quyết về việc tạm dừng thực hiện nghị quyết của Hội đồng trường này bổ nhiệm chức vụ 2 phó hiệu trưởng nhà trường.

Cụ thể, Nghị quyết số 16/NQ-HĐT ngày 21-5-2021 về việc dừng thực hiện nghị quyết số 08/NQ-HĐT của Hội đồng trường về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh đối với PGS.TS Ngô Quốc Đạt; Nghị quyết số 17/NQ-HĐT ngày 21-5-2021 về việc dừng thực hiện nghị quyết số 09/NQ-HĐT của Hội đồng trường về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh đối với TS Hà Mạnh Tuấn.

Động thái này được đưa ra sau khi có kết quả kiểm tra của Bộ Y tế cho thấy Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh đã làm chưa đúng so với quy chế tổ chức hoạt động do trường ban hành.

Theo quy chế, Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh là trường tự chủ, nhưng Đảng ủy, Ban giám hiệu và Hội đồng trường chịu sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế. Các quyết định bổ nhiệm trên chưa thực hiện đúng quy trình này.

Do đó, Bộ Y tế đề nghị Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh chủ động thu hồi quyết định bổ nhiệm nêu trên.

Ngoài ra, Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh còn được yêu cầu khẩn trương kiểm tra, kiện toàn và thực hiện quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng theo chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế; hoàn thiện và thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm cán bộ trước khi công bố.

Trước đó, ngày 31-3-2021, Hội đồng trường của Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện bổ nhiệm 2 chức danh Phó Hiệu trưởng nhà trường đối với PGS.TS Ngô Quốc Đạt, thư ký Hội đồng trường, Phó trưởng khoa y và TS Hà Mạnh Tuấn, ủy viên Hội đồng khoa học, đào tạo, Trưởng phòng Sau Đại học.

Theo Thanh Tàu/Hà nội mới

https://baomoi.com/thu-hoi-quyet-dinh-bo-nhiem-hai-hieu-pho-truong-dai-hoc-y-duoc-thanh-pho-ho-chi-minh/r/38975423.epi