Trang chủ Pháp luật Tổng Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết TPHCM bố trí...

Tổng Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết TPHCM bố trí em ruột làm kế toán tài vụ

Ngày đăng:
63
Thời gian qua, nhiều nhân viên của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TPHCM đã liên tục phản ánh về việc Tổng Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết TPHCM ký hợp đồng lao động và bố trí em ruột làm nhiệm vụ kế toán tài vụ. Phóng viên Công lý & Xã hội đã vào cuộc tìm hiểu sự việc này.

tru-so-cong-ty-xskt-tphcm-w630-h539.jpg

Trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TPHCM (Ảnh: BVPL)

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TPHCM (Công ty XSKT TPHCM) là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước. Ông Đỗ Quang Vinh hiện là Tổng Giám đốc – là người đại diện pháp luật của công ty. Ông Vinh được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty lần thứ nhất theo Quyết định 1917/QĐ- UBND ngày 24/4/2007; Lần thứ hai theo Quyết định số 86/QĐ- UBND ngày 24/3/2010; Lần thứ 3 theo Quyết định số 120/QĐ- UBND ngày 16/4/2015 của UBND TPHCM.

Ngày 09/11/2010, ông Đỗ Quang Vinh ký Quyết định 47, quyết định về việc ban hành quy chế làm việc của các phòng chuyên môn nghiệp vụ và đội bảo vệ. Về chức năng của Phòng Kế toán tài vụ quy định rõ: “… tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định về công tác kế toán, thống kê của đơn vị theo đúng Luật Kế toán, các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định khác có liên quan của nhà nước”.

Ngày 10/9/2011, ông Đỗ Quang Vinh bố trí bà Đỗ Ánh Nga làm nhân viên Phòng Kế toán tài vụ (Hợp đồng lao động không xác định thời hạn số 090008), điều đáng nói bà Nga chính là em ruột của ông Đỗ Quang Vinh. Việc ông Vinh bố trí em ruột làm nhiệm vụ kế toán tài vụ đã khiến dư luận không khỏi hoài nghi và cho rằng việc bố trí này có nhiều bất thường.

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 51, Luật Kế toán năm 2003 và Khoản 3, Điều 52, Luật Kế toán 2015, quy định những người không được làm kế toán, cụ thể: “Bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người có trách nhiệm quản lý điều hành đơn vị kế toán, kể cả kế toán trưởng trong cùng một đơn vị kế toán là doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, hợp tác xã, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước”.

Tại Khoản 5, Điều 37, Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005 quy định: “Cán bộ, công chức, viên chức là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác trong doanh nghiệp của Nhà nước không được ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột; bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong doanh nghiệp hoặc giao dịch, mua bán vật tư, hàng hóa, ký kết hợp đồng cho doanh nghiệp”.

Khoản 3, Điều 20, Luật Phòng chống tham nhũng 2018, quy định: “Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó”.

Quy định của pháp luật rất rõ ràng là vậy, thế nhưng từ năm 2011 đến nay, Tổng Giám đốc Công ty XSKT TPHCM lại ký hợp đồng lao động và bố trí em ruột làm nhân viên kế toán tài vụ tại Tổng Công ty XSKT TPHCM là có dấu hiệu vi phạm Luật Kế toán và Luật Phòng chống tham nhũng.

Theo Tâm Phúc/Công lý và xã hội