Trang chủ Pháp luật TP.HCM: Nhiều sai sót trong hoạt động công chứng tại các phòng...

TP.HCM: Nhiều sai sót trong hoạt động công chứng tại các phòng công chứng

Ngày đăng:
1

Thanh tra Sở Tư pháp TP.HCM tiến hành thanh tra tại 5 văn phòng công chứng (VPCC) và phát hiện nhiều điểm sai sót trong hoạt động công chứng.

Ngày 8/4, nguồn tin của phóng viên cho biết Thanh tra Sở Tư pháp TP.HCM vừa qua đã ban hành kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng.

Thanh tra Sở Tư pháp TP.HCM đã tiến hành thanh tra tại 5 tổ chức hành nghề công chứng gồm: VPCC Nguyễn Thị Sáu (Q.11), VPCC Lê Văn Dũng (TP.Thủ Đức), VPCC Đặng Văn Khanh (Q.11), VPCC Nguyễn Kim Chi (Q.1) và VPCC Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức). Thời gian thanh tra từ ngày 20/12/2021 đến hết ngày 13/1/2022.

Theo kết quả thanh tra tại thời điểm thanh tra, VPCC Nguyễn Thị Sáu mua bảo hiểm trách nhiệm cho công chứng viên không đảm bảo mức phí bảo hiểm tối thiểu cho mỗi công chứng viên. Cụ thể hợp đồng bảo hiểm ngày 2/6/2021 với Công ty Bảo hiểm Bưu điện Thống Nhất có mức phí bảo hiểm là 14.850.000 đồng cho 6 công chứng viên (đúng mức là phải 18 triệu đồng).

TP.HCM: Nhiều sai sót trong hoạt động công chứng tại các phòng công chứng 1

Văn phòng Công chứng Lê Văn Dũng nơi Thanh tra Sở Tư pháp tiến hành thanh tra và phát hiện còn một số thiếu sót trong hoạt động công chứng. Ảnh: Quang Phương.

Trong khi đó thanh tra về công tác báo cáo lữu trữ, quản lý và sử dụng sổ trong hoạt động công chứng: VPCC Nguyễn Kim Chi mở sổ công chứng hợp đồng giao dịch không đúng theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư ngày 3/2/2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật công chứng.

Đối với vấn đề chia sẻ thông tin trên cơ sở dữ liệu công chúng, kết quả thanh tra cho biết: hai VPCC Lê Văn Dũng và Nguyễn Kim Chi còn thiếu sót trong việc chia sẻ thông tin trên cơ sở dũ liệu công chứng.

Cụ thể, VPCC Lê Văn Dũng không chia sẻ thông tin lê phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng về nguồn gốc tài sản, tình trạng giao dịch của tài sản và các thông tin khác về biện pháp ngăn chặn được áp dụng đối với tài sản có liên quan đến 5 hồ sơ công chứng trong năm 2021.

Còn VPCC Nguyễn Kim Chi không chia sẻ thông tin lên phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng 16 hồ sơ công chứng trong năm 2021.

Thanh tra Sở Tư pháp TP.HCM cho biết qua kiểm tra ngẫu nhiên 2.250 hồ sơ công chứng hợp đồng chuyển nhượng, ủy quyền, hủy bỏ quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà, đất; công chứng di chúc, công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế; Văn bản khai nhận, thỏa thuận phân chia di sản thừa kế tại 5 văn phòng đã phát hiện nhiều thiếu sót.

Điểm thiếu sót chung của các văn phòng là một số trường hợp dùng thuật ngữ “lệ phí công chứng” thay vì “phí công chứng”; không thể hiện đối chiếu bản chính, giấy tờ tài liệu hoặc có đóng dấu đã đối chiếu bản chính nhưng không rõ người đối chiếu; quá trình soạn thảo hợp đồng giao dịch bị sai các lỗi chính tả, sai số… chưa đúng với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật…

Từ những thiếu sót trên, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp TP.HCM đã ban hành 5 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân hành nghề công chứng gồm: VPCC Nguyễn Thị Sáu, VPCC Lê Văn Dũng, VPCC Nguyễn Kim Chi.

VPCC Nguyễn Thị Sau bị phạt về hành vi mua bảo hiểm trách nhiệm cho công chứng viên không đảm bảo mức phí tối thiểu theo cho mỗi công chứng viên; VPCC Lê Văn Dũng hành vi không chia sẻ thông tin lên phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng (5 hồ sơ); VPCC Nguyễn Kim Chi bị phạt về hành vi không chia sẻ thông tin lên phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng (16 hồ sơ), bị phạt về hành vi mở sổ công chứng hợp giao dịch không đúng mẫu ban hành theo thông tư của Bộ Tư pháp.

Ngoài ra, công chứng viên Lê Thị Hai của VPCC Nguyễn Kim Chi còn bị phạt về hành vi thực hiện chứng thục chữ ký ngoài trụ sở nhưng không ghi thời gian (giờ, phút) chứng thực.

Chánh Thanh tra Sở Tư pháp TP.HCM Phan Việt Trung cũng yêu cầu các văn phòng công chứng chấm dứt các hành vi vi phạm, khắc phục các vi phạm thiếu sót đã nêu trong kết luận thanh tra; tăng cường công tác trao đổi nghiệp vụ, kiểm tra kiểm soát hồ sơ công chứng và hoạt động hành nghề công chứng của công chứng viên.

Theo Quang Phương/Báo Giao thông

https://www.baogiaothong.vn/tphcm-nhieu-sai-sot-trong-hoat-dong-cong-chung-tai-cac-phong-cong-chung-d548438.html?fbclid=IwAR2gUqzOsHjOqYMSz2wF2HONEQfhdkouIERLVKR2t1Xp3ZbEJA3z7Gxunl8