Trang chủ Thị trường - Bất động sản Bất động sản TP.HCM: Nhiều sai sót trong quản lý nhà, đất công tại quận...

TP.HCM: Nhiều sai sót trong quản lý nhà, đất công tại quận 5

Ngày đăng:
0

Trong thời kỳ 2018 – 2020, UBND quận 5 (TP.HCM) đã để xảy ra nhiều sai sót trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Ngày 18/12, nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, ngày 14/12 vừa qua Thanh tra TP.HCM có thông báo kết luận về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận 5 trong việc chấp hành pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; việc chấp hành pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn quận 5. Thời kỳ thanh tra năm 2018 – 2020.

Thanh tra TP.HCM cho biết, công tác quản lý nhà nước của UBND quận 5 đối với nhà, đất công đã có phương án sắp xếp lại, xử lý còn chưa kiên quyết trong chỉ đạo; thiếu tính chủ động, chưa kịp thời.

Công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý chưa nghiêm, còn để kéo dài nhiều năm. Chưa theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong việc lập, điều chỉnh, phê duyệt đề án, dẫn đến việc khai thác nhà, đất công không hiệu quả theo phương án đã được UBND TP.HCM phê duyệt, nên chưa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

TP.HCM: Nhiều sai sót trong quản lý nhà, đất công tại quận 5 1

Một người dân mưu sinh trên đường An Dương Vương, quận 5. Ảnh: Quang Phương.

Các đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng nhà, đất công được giao mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết nhưng không lập đề án hoặc đề án chưa được duyệt đã tổ chức thực hiện, là chưa thực hiện đúng quy định pháp luật về quản lý, sử dụng nhà, đất công.

Đối với Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 5, Thanh tra TP.HCM cho biết đơn vị trích chi lương từ nguồn thu hoạt động cho thuê nhà sản xuất kinh doanh thuộc sở hữu Nhà nước theo chỉ đạo tại văn bản số 6047 ngày 13/11/2013 của UBND TP.HCM nhưng đến nay văn bản này chưa phù hợp quy định pháp luật về Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.

Theo Thanh tra TP.HCM, trách nhiệm này thuộc về Phòng Tài chính – kế hoạch, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 5, Chủ tịch UBND các phường nơi có nhà, đất công, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập được giao sử dụng nhà, đất công. Chủ tịch UBND quận 5 chịu trách nhiệm với vai trò là người đứng đầu, người được giao quản lý nhà, đất công.

Từ những kết luận trên, Thanh tra TP.HCM kiến nghị và được Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu kết luận, chỉ đạo: Giao Chủ tịch UBND quận 5 (đồng thời là Trưởng Ban chỉ đạo 167 (ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước) quận 5) chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với những tập thể, cá nhân có liên quan đến những hạn chế, thiếu sót nêu trên; Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý, sử dụng nhà, đất công đã được kết luận.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND quận 5 cần phê bình, chấn chỉnh và chấm dứt tình trạng cho thuê lại, sử dụng không đúng mục đích thuê; Xem xét, xử lý giải quyết dứt điểm 25 địa chỉ nhà, đất công sử dụng không đúng phương án sắp xếp lại đã nêu trong kết luận thanh tra.

Ngoài ra cần phải tiến hành kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của số tiền cho thuê lại một phần nhà, đất công của 31 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý của UBND quận 5; Xử lý các khoản chi không đúng mục đích, không đúng đối tượng, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước sau khi trao đổi, thống nhất với Sở Tài chính.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Thanh tra TP.HCM kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Chủ tịch UBND quận 5 do liên quan đến những sai sót đã được kết luận.

Theo Quang Phương/báo Giao thông

 

https://www.baogiaothong.vn/tphcm-nhieu-sai-sot-trong-quan-ly-nha-dat-cong-tai-quan-5-d536231.html?fbclid=IwAR1-Q1980U37EZtpJBubAIWj0R3OOR2JTq2zVDYQ2nvrU3qUDnLPmyztNJo