Trang chủ Giáo dục - Sức khoẻ Giáo dục TP. Hồ Chí Minh: Công ty Giáo dục IDP Việt Nam cấp...

TP. Hồ Chí Minh: Công ty Giáo dục IDP Việt Nam cấp hơn 56.000 chứng chỉ IELTS khi chưa được cấp phép

Ngày đăng:
3

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ ra Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam đã liên kết tổ chức thi, cấp hơn 56.000 chứng chỉ IELTS cho người học khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành Kết luận thanh tra (KLTT) số 18/KL-TTr ngày 24.4.2024 về việc liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam đối với Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam.

Theo KLTT, trong khoảng thời gian từ ngày 1.1.2022 đến hết ngày 31.12.2022, Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam đã liên kết tổ chức thi IELTS Test Report Form cho 67.195 người, cấp 66.153 chứng chỉ IELTS. Địa chỉ thi trải rộng trong cả nước là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và 16 tỉnh, thành phố.

Cụ thể: từ ngày 1.1.2022 đến hết ngày 9.9.2022, Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam chưa được cấp phép liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài theo quy định tại Điều 21, Điều 22 và Điều 23 Nghị định 86/2018/NĐ-CP. Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam đã liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài với tổng số 46.643 chứng chỉ, vi phạm điểm b khoản 5 Điều 6 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22.1.2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

TP. Hồ Chí Minh: Công ty Giáo dục IDP Việt Nam cấp hơn 66.000 chứng chỉ IELTS khi chưa được cấp phép -0
Mẫu rao đăng ký thi IELTS trên website của Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam. Ảnh: Quang Phương chụp màn hình ngày 8.5.

Từ ngày 10.9.2022 đến ngày 16.11.2022, Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam chưa được phép tổ chức liên kết thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam theo Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT, Điều 21, Điều 22 và Điều 23 Nghị định 86/2018/NĐ-CP. Tuy nhiên, Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam đã liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài với tổng số 9.587 chứng chỉ, vi phạm điểm b khoản 5 Điều 6 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22.1.2021 của Chính phủ.

Theo KLTT, trách nhiệm trên thuộc Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra đã hết thời hiệu xử phạt theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20.6.2012, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 67/2020/QH14 ngày 13.11.2020.

Trước các vấn đề trên, Thanh tra Bộ GD-ĐT đã kiến nghị Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam rà soát toàn bộ hoạt động liên kết thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ (nêu trên), thực hiện đúng Quyết định cho phép của Bộ GD-ĐT quy định tại Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT, Nghị định 86/2018/NĐ-CP; rà soát, báo cáo Cục Quản lý chất lượng, đề xuất hướng xử lý đối với số lượng chứng chỉ ngoại ngữ mà Công ty đã liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam khi chưa được phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Thanh tra Bộ GD-ĐT cũng kiến nghị Bộ trưởng Bộ GD-ĐT hướng dẫn Công ty thực hiện xử lý đối với số lượng chứng chỉ ngoại ngữ đã cấp nêu trên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị, tổ chức thực hiện đào tạo, liên kết đào tạo, cấp chứng chỉ ngoại ngữ trên lãnh thổ Việt Nam theo đúng quy định pháp luật, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với các sai phạm (nếu có).

*Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát và thông tin kết quả thực thi pháp luật của các đơn vị liên quan đến vụ việc trên đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Theo Quang Phương/Đại biểu nhân dân

https://daibieunhandan.vn/giao-duc–y-te1/tp-ho-chi-minh-cong-ty-giao-duc-idp-viet-nam-cap-hon-56-000-chung-chi-ielts-khi-chua-duoc-cap-phep-i370888/