Trang chủ Pháp luật UBND TP.HCM kết luận về các vi phạm ở Trung tâm dịch...

UBND TP.HCM kết luận về các vi phạm ở Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM

Ngày đăng:
0

UBND TP.HCM vừa mới ban hành kết luận về một số vi phạm trong tổ chức các lớp dạy nghề cho người thất nghiệp và công tác quản lý, sử dụng tài chính của Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM.

Ngày 24.2, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Văn phòng UBND TP.HCM mới ban hành thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu và Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức về kết luận thanh tra việc tổ chức các lớp dạy nghề cho người thất nghiệp và công tác quản lý, sử dụng tài chính của Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM (Sở LĐ-TB-XH TP.HCM).

Theo đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM thống nhất cơ bản nội dung kết luận thanh tra của Thanh tra TP.HCM.

Trong thông báo kết luận 4 trang, Phó chủ tịch UBND TP.HCM có chỉ đạo cụ thể với Trung tâm dịch vụ việc làm, Sở LĐ-TB-XH, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Công an, Bảo hiểm xã hội và Thanh tra TP.HCM.

Trong đó, giao Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM (gọi tắt là Trung tâm) tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm, đề ra hướng khắc phục về các vi phạm, thiếu sót đối với các tập thể và cá nhân có liên quan đã nêu tại kết luận thanh tra và trong công tác điều hành hoạt động của đơn vị;

Chấn chỉnh, chấm dứt ngay các thiếu sót trong việc quản lý, sử dụng tài chính tại Trung tâm; chấn chỉnh công tác lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị, khi tổ chức thực hiện các gói thầu phải đảm bảo theo quy định.

UBND TP.HCM kết luận về các vi phạm ở Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM - Ảnh 1.

Người lao động đến làm hồ sơ, thủ tục tại Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM

THU NGÂN

Trung tâm rà soát, chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý tài chính, không để xảy ra việc chi chưa đúng quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, kiểm kê tài sản, công cụ chưa đúng quy định; rà soát, điều chỉnh nội dung quy chế chi tiêu nội bộ hằng năm, gửi quy chế chi tiêu nội bộ hằng năm sau khi thông qua hội nghị viên chức, người lao động đến cơ quan quản lý tài chính cấp trên có ý kiến theo quy định.

Đồng thời, Phó chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo Trung tâm tiếp tục khẩn trương thu hồi đủ số tiền đã chi hỗ trợ cho cá nhân thuộc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM có liên quan trong việc giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp chưa đúng quy định.

Giao công an điều tra làm rõ vi phạm

Thông báo kết luận của UBND TP.HCM giao Sở LĐ-TB-XH TP.HCM tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể và cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý về các vi phạm, thiếu sót đã nêu tại kết luận thanh tra;

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và theo dõi, quản lý về công tác tài chính, công tác tổ chức các lớp dạy nghề cho người thất nghiệp, các hoạt động thường xuyên tại Trung tâm và chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục ngay các hạn chế, thiếu sót, sai phạm được nêu tại kết luận thanh tra.

Sở LĐ-TB-XH được giao phối hợp Bảo hiểm xã hội TP.HCM thực hiện thanh tra chuyên đề về hỗ trợ học nghề cho lao động thất nghiệp; xây dựng quy chế, quy trình phối hợp trong thanh toán kinh phí hỗ trợ học nghề cho đối tượng là lao động thất nghiệp.

Sở Nội vụ TP.HCM được giao chủ trì tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân thời kỳ có liên quan thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP.HCM có sai phạm, hạn chế thiếu sót như đã nêu tại kết luận thanh tra.

Đồng thời, UBND TP.HCM giao Công an TP.HCM tiếp nhận từ Thanh tra TP.HCM hồ sơ của các lớp dạy nghề do Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM tổ chức giảng dạy để điều tra, làm rõ một số nội dung và xử lý theo quy định.

Thanh tra TP.HCM sẽ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận chỉ đạo nêu trên; tổng hợp, báo cáo kết quả cho UBND TP.HCM theo quy định.

Trước đó, cuối năm 2022, Thanh tra TP.HCM đã ban hành kết luận thanh tra về việc tổ chức các lớp dạy nghề cho người thất nghiệp và công tác quản lý, sử dụng tài chính của Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM.

Về việc quản lý, sử dụng tài chính, Thanh tra TP.HCM xác định Trung tâm thực hiện gói thầu mua xe ô tô đã qua sử dụng giá trị 99,5 triệu đồng với hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn chưa đảm bảo trình tự, thủ tục theo luật Đấu thầu năm 2013 và văn bản hướng dẫn.

Trung tâm không gửi quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019, năm 2020 cho Sở LĐ-TB-XH theo quy định.

Từ tháng 4.2016 đến tháng 9.2021, đơn vị chi hỗ trợ cho 5 cá nhân thuộc Sở LĐ-TB-XH trong công tác phối hợp giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp chưa đúng quy định tại với số tiền 278 triệu đồng. Tại thời điểm ban hành kết luận thanh tra, Trung tâm đã thu hồi hơn 198 triệu đồng, đồng thời đang tiếp tục thu hồi số tiền còn lại đối với 3 cá nhân. Thanh tra TP.HCM xác định trách nhiệm các vi phạm nêu trên thuộc về giám đốc và kế toán trưởng của trung tâm thời kỳ phát sinh vụ việc.

Về tổ chức các lớp dạy nghề cho người thất nghiệp, Thanh tra TP.HCM chỉ ra các vi phạm về sổ sách kế toán và việc dạy học thực tế. Trong đó, qua kiểm tra, có 39 lớp dạy nghề (đã thanh toán kinh phí hỗ trợ học nghề tại Bảo hiểm xã hội TP.HCM hơn 1 tỉ đồng), cơ quan thanh tra xác định trung tâm chỉ tổ chức lớp học 1 buổi là không tổ chức giảng dạy đủ thời gian theo chương trình đào tạo.

Ngoài ra, 113 lớp dạy nghề khác có nhiều dấu hiệu thể hiện việc trung tâm không tổ chức giảng dạy thực tế, tổ chức gộp nhiều lớp thành một lớp hoặc học viên không đi học nhưng vẫn làm thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ học nghề với tổng số tiền hơn 4,7 tỉ đồng.

Thanh tra TP.HCM nhận định việc này có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vi phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời kiến nghị UBND TP.HCM chuyển sang Cơ quan CSĐT – Công an TP.HCM để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định.

Theo Lê Huỳnh/Thanh niên

https://thanhnien.vn/ubnd-tphcm-ket-luan-ve-cac-vi-pham-o-trung-tam-dich-vu-viec-lam-tphcm-185230224091519856.htm?zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo