Trang chủ Kinh tế - Kinh doanh Kinh tế Phạt 170 triệu đồng hai doanh nghiệp vi phạm báo cáo, công...

Phạt 170 triệu đồng hai doanh nghiệp vi phạm báo cáo, công bố thông tin

Ngày đăng:
3

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, vừa ban hành các quyết định xử phạt hành chính đối với hai doanh nghiệp là Tổng công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel và Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông, tổng số tiền phạt 170 triệu đồng, vì báo cáo không đúng thời hạn; không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Theo đó, theo Quyết định số 59/QĐ-XPVPHC, Tổng công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel bị xử phạt hành chính số tiền 100 triệu đồng vì không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Tổng công ty cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel (Công ty) không công bố thông tin (CBTT) trên trang thông tin điện tử của Sở GDCK Hà Nội (HNX), trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Công ty các tài liệu: Thông báo về việc đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2019, 2020 của Công ty, dự thảo Nghị quyết để thông qua từng vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên các năm 2019, 2020;

Công ty CBTT không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX, không CBTT trên hệ thống CBTT của UBCKNN đồng thời CBTT không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Công ty các tài liệu: BCTC riêng bán niên năm 2019 đã được soát xét; Giải trình nguyên nhân chênh lệnh Lợi nhuận sau thuế (LNST) BCTC riêng và hợp nhất so với cùng kỳ năm trước tại BCTC quý 2, 4-2019, quý 1-2020; Giải trình nguyên nhân chênh lệnh LNST so với cùng kỳ năm trước và ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên BCTC đối với BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2019 đã được soát xét, BCTC riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán;

Công ty CBTT không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX, hệ thống CBTT của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Công ty các tài liệu: BCTC riêng và hợp nhất năm 2019 được kiểm toán; BCTC hợp nhất bán niên năm 2019 đã được soát xét; BCTC riêng và hợp nhất quý 1, 2-2019, quý 1-2020, Giải trình nguyên nhân chênh lệnh LNST BCTC riêng và hợp nhất so với cùng kỳ năm trước đối với quý 1-2019, Báo cáo thường niên năm 2018, 2019;

Công ty CBTT không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX, không CBTT trên hệ thống CBTT của UBCKNN các tài liệu: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Ngày đăng ký cuối cùng: 14-5-2020);

Công ty CBTT không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX và hệ thống CBTT của UBCKNN tài liệu: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; không CBTT trên trang thông tin điện tử của Công ty: thông tin liên quan các ứng viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; CBTT không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Công ty về thông tin liên quan đến ứng viên Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

* Tại Quyết định số 58/QĐ-XPVPHC, Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông (địa chỉ tại 19 Phùng Khắc Khoan, phường Đakao, quận 1, TP Hồ Chí Minh) bị xử phạt hành chính số tiền 70 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn về giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2019, Báo cáo thường niên 2019, BCTC quý 1-2019, BCTC quý 3-2019, BCTC quý 4-2019, BCTC quý 1-2020.

Theo Báo Nhân dân
https://nhandan.com.vn/chungkhoan-doanhnghiep/phat-170-trieu-dong-hai-doanh-nghiep-vi-pham-bao-cao-cong-bo-thong-tin-641970/