Trang chủ Pháp luật TP. HCM: Gamuda Land nợ thuế 541 tỷ đồng, Đức Khải nợ...

TP. HCM: Gamuda Land nợ thuế 541 tỷ đồng, Đức Khải nợ 441 tỷ đồng

Ngày đăng:
18
Nợ thuế lớn của TP. Hồ Chí Minh trong năm 2020 đứng đầu là Công ty Cổ phần Gamuda Land (nợ 541 tỷ đồng) và Công ty Cổ phần Đức Khải (nợ 441 tỷ đồng).

Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, nợ thuế lớn của thành phố chủ yếu liên quan đến các khoản thu từ đất và thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động bất động sản. Trong đó, tiền thuê mặt đất, mặt nước là 2.961 tỷ đồng, tăng 7,44% so với năm trước tương ứng tăng 205 tỷ đồng.

Nợ thuế trên 5 tỷ đồng có 78 doanh nghiệp với tổng số tiền nợ tiền cho thuê mặt đất, mặt nước là 2.286 tỷ đồng, chiếm 77,2% nợ tiền thuê đất. Tổng số nợ thuế của 78 doanh nghiệp này là 2.921,5 tỷ đồng chiếm 10,17% trong tổng số tiền thuế nợ tính đến 30/9/2020 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Tiền sử dụng đất là 1.022 tỷ đồng, giảm 3,86% so với năm trước, tương ứng giảm 41 tỷ đồng. Nợ thuế trên 5 tỷ đồng có 18 doanh nghiệp với tổng số tiền nợ tiền sử dụng đất là 886 tỷ đồng chiếm 86,69% nợ tiền sử dụng đất. Tổng số nợ thuế của 18 doanh nghiệp này là 1.533 tỷ đồng chiếm 5,35% trong tổng số tiền thuế nợ tính đến 30/9/2020 trên địa bàn thành phố.

Đối với nợ tiền thuế thu nhập doanh nghiệp của các bất động sản là 327 tỷ đồng, tăng 20,22% so với năm trước, tương ứng tăng 55 tỷ đồng. Nợ thuế trên 5 tỷ đồng có 29 doanh nghiệp với tổng số tiền nợ tiền thu nhập doanh nghiệp về bất động sản là 295 tỷ đồng, chiếm 90,21% nợ tiền thuế thu nhập doanh nghiệp của các bất động sản.

Tổng số nợ thuế của 29 doanh nghiệp này là 1.186 tỷ đồng chiếm 4,14% trong tổng số tiền thuế nợ tính đến 30/9/2020 trên địa bàn thành phố.

Báo cáo của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh nêu rõ có một số trường hợp nợ lớn kéo dài. Cụ thể, Công ty Cổ phần Gamuda Land: nợ 541 tỷ đồng trong đó: tiền thuê đất 421 tỷ đồng, tiền chậm nộp 120 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Đức Khải nợ 441 tỷ đồng, trong đó tiền sử dụng đất 334 tỷ đồng, tiền chậm nộp 107 tỷ đồng.

Các trường hợp không có khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính là 254 tỷ đồng; các công ty công ích có nợ thuế lớn 468 tỷ đồng; doanh nghiệp nhà nước địa phương có nợ thuế lớn 400 tỷ đồng. Và nợ thuế của một số doanh nghiệp do có sai lệch về diện tích, vị trí, đơn giá… hoặc đang có tranh chấp khiếu kiện là 860 tỷ đồng.

Theo báo cáo gửi Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thuế năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngày 5/1/2021, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết tính đến 30/11/2020, nợ có khả năng thu trên địa bàn là 12.285 tỷ đồng, tăng 25% so với thời điểm 31/12/2019.

Tính chung 11 tháng đầu năm 2020, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thu nợ thuế của năm 2019 chuyển sang năm 2020 được 5.303 tỷ đồng, đạt 69% số nợ 2019 chuyển sang.

Theo Minh Quang/Vietnam Finance