Trang chủ Thị trường - Bất động sản Bất động sản Bị thu hồi 10 nhà đất, Saigontourist chậm báo cáo công sản...

Bị thu hồi 10 nhà đất, Saigontourist chậm báo cáo công sản đang quản lý

Ngày đăng:
15

Nhiều địa chỉ nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước được Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV cho thuê không đúng quy định, UBND TP.HCM ra quyết định thu hồi 10 cơ sở nhà đất.

Chuyển giao hơn 1.000 nhà, đất công

Ngày 7/9, Sở Tài chính TP.HCM đã có buổi làm việc với Thường trực HĐND TP liên quan đến công tác quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP.

Trước đây, việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện đối với nhà, đất là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh được giao cho cơ quan, đơn vị tổ chức và doanh nghiệp quản lý, sử dụng.

Nhưng hiện nay, theo Nghị định 167 của Chính phủ, đối tượng sắp xếp lại, xử lý nhà, đất được bổ sung thêm công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Theo Sở Tài chính, quỹ nhà, đất công sử dụng vào mục đích nhà làm việc, sản xuất kinh doanh được UBND TP.HCM giao cho các tổ chức có chức năng cho thuê nhà đất của địa phương tạm quản lý, giữ hộ cho thuê. Các đơn vị đó là Công ty TNHH Dịch vụ Công ích quận – huyện; Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh Nhà TP và Công ty TNHH MTV Kho bãi TP.

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng sẽ quản lý, vận hành quỹ nhà, đất công trên địa bàn TP.HCM.

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà đất công khi các công ty trên cổ phần hóa, UBND TP đã lập Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng. Đây là đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng, có chức năng quản lý, vận hành quỹ nhà, đất công tại TP.

Đến nay, Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng đã phối hợp cùng các công ty hoàn thành kiểm tra, lập danh sách 1.069 địa chỉ nhà, đất dự kiến chuyển giao của 25/26 đơn vị (còn 1 đơn vị là Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh Nhà TP).

Tuy nhiên, qua rà soát danh sách địa chỉ nhà, đất do các Công ty TNHH Dịch vụ Công ích quận – huyện và Công ty TNHH MTV Kho bãi TP đang quản lý, Sở Tài chính cho rằng, một số nội dung cần làm rõ như: Số liệu diện tích giữa báo cáo và thực tế khác nhau; hiện trạng sử dụng nêu là kinh doanh nhưng không nói rõ đang cho tổ chức, cá nhân nào thuê, dạng hợp đồng, thời hạn…

Thu hồi 10 cơ sở nhà, đất của Saigontourist

Theo phương án UBND TP.HCM phê duyệt được thực hiện hàng năm, những trường hợp sai phạm về quản lý, sử dụng nhà, đất như cho thuê, sử dụng không đúng mục đích, bỏ trống, liên doanh, liên kết không đúng quy định… sẽ thu hồi để bố trí trụ sở làm việc cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp hoặc bán đấu giá.

Giai đoạn 2016 – 2017, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV (Saigontourist) đã cho thuê một số địa chỉ nhà đất không đúng mục đích sử dụng đất, chưa đúng quy định và bỏ trống. Đến nay, Sở Tài chính đã tham mưu UBND TP.HCM đã ban hành quyết định thu hồi 10 nhà, đất của Saigontourist, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng quản lý.

Saigontourist bị thu hồi 10 nhà, đất sử dụng không đúng quy định.

Sở Tài chính cho biết đã 2 lần gửi công văn đề nghị Saigontourist rà soát, báo cáo toàn bộ các địa chỉ nhà, đất do công ty và các đơn vị trực thuộc đang quản lý, sử dụng; trong đó bao gồm nhà, đất chưa kê khai nhưng thuộc đối tượng và phạm vi sắp xếp, xử lý. Tuy nhiên, theo Sở Tài chính, hiện Saigontourist chưa có báo cáo.

Theo cơ chế, chính sách đặc thù Quốc hội đã thông qua, ngân sách TP.HCM được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý trên địa bàn.

Trong đó, ưu tiên kiểm tra các bộ, ngành có nhiều nhà, đất được phê duyệt phương án bán đấu giá nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nhà, đất của 3 bộ ngành được TP.HCM kiến nghị tập trung xử lý là Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Công thương.

Theo đề nghị của UBND TP, hiện Bộ Tài chính đang phối hợp với 3 bộ nói trên kiểm tra tiến độ thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất.

Theo Phương Anh Linh – Hồ Văn/VietnamNet