Trang chủ Thị trường - Bất động sản Bất động sản Lâm Đồng chỉ đạo dừng san lấp, thi công khi hiến đất...

Lâm Đồng chỉ đạo dừng san lấp, thi công khi hiến đất làm đường để tách thửa

Ngày đăng:
6
Với các trường hợp hiến đất mở đường nhằm mục đích tách thửa tại tỉnh Lâm Đồng, UBND các huyện phải yêu cầu chủ đất dừng san lấp mặt bằng, thi công công trình.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản chỉ đạo UBND các huyện về việc xử lý kết quả tổng hợp việc hiến đất, mở đường nhằm mục tích tách thửa của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng giao UBND các huyện yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân dừng việc san lấp mặt bằng, thi công công trình; không được làm cổng, rào chắn đối với đường đã thi công trên diện tích đã hiến làm đường để bàn giao cho địa phương quản lý làm đường công cộng.

Bên cạnh đó, UBND các huyện phải kiểm tra, rà soát lại toàn bộ diện tích đất các hộ gia đình, cá nhân hiến, trả lại đất để mở đường, san lấp mặt bằng, phân lô trên địa bàn. Đối chiếu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các quy hoạch về nông thôn mới, xem xét xử lý theo quy định.

Chỉ đạo nói trên dựa trên ý kiến thống nhất của tập thể lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp vào cuối tháng 1/2022 và báo cáo của Thanh tra tỉnh về kết quả tổng hợp việc hiến đất mở đường nhằm mục đích tách thửa trên địa bàn tỉnh.

Mới đây, huyện Bảo Lâm, một trong những “điểm nóng” về phân lô bán nền, cũng đã có báo cáo về tình trạng các hộ gia đình, cá nhân xin hiến đất làm đường giao thông và tách thửa trên địa bàn.

UBND huyện Bảo Lâm cho biết, từ năm 2018 đến năm 2021, địa phương này đã giải quyết hồ sơ để 77 hộ gia đình, cá nhân tự nguyện trả lại đất làm đường giao thông. Những địa phương có nhiều hộ gia đình, cá nhân hiến đất làm đường như xã Lộc Quảng, xã Lộc An và xã Lộc Tân.

Tổng diện tích khu đất của 77 hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thực hiện hiến đất, trả lại đất làm đường giao thông trên địa bàn huyện Bảo Lâm là 153ha.

Trong đó, diện tích đất hiến làm đường hơn 10ha chỉ có 1 hộ, là Trần Thị Mỹ đồng quyền sử dụng đất với hộ Đậu Công Anh; 5 hộ có diện tích đất hiến trên 5ha; 9 hộ có diện tích đất hiến hơn 3ha; 34 hộ có diện tích đất hiến hơn 1ha; 28 hộ có diện tích đất hiến dưới 1ha.

Tổng diện tích hiến đất, trả lại đất làm đường giao thông mới là 30,7ha. Có 16.903 thửa đất mới sau khi tách thửa. Trong đó, năm 2020 có 6.260 thửa và năm 2021 có 6.883 thửa đất. Diện tích tối thiểu của các thửa đất là 73m2, diện tích tối đa sau khi tách là 1.600m2.

Về quy hoạch sử dụng đất, UBND huyện Bảo Lâm cho biết, các khu đất người dân trả lại đất để làm đường giao thông được quy hoạch là đất ở và một số trường hợp quy hoạch là đất nông nghiệp.

Sau khi tách thửa, các hộ gia đình, cá nhân đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất. Một số trường hợp đã và đang xây dựng nhà, chủ yếu là xây dựng nhà tiền chế. Cụ thể, tại xã Lộc Quảng hiện có 32 căn nhà, xã Lộc Tân hiện có 25 căn nhà, xã B’Lá xây khoảng 80 căn nhà. Các khu vực còn lại chưa xây dựng.

Theo UBND huyện Bảo Lâm, các tuyến đường giao thông mới hình thành đấu nối với đường giao thông tại khu vực đã trải thảm nhựa và đưa vào sử dụng. Tổng diện tích các hộ dân đã chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở là 48,6ha.

Thời gian qua, tại tỉnh Lâm Đồng có nhiều trường hợp hiến đất làm đường giao thông mới, tách thửa đất, xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn nhưng thực chất là hình thành các khu, điểm dân cư mới và giới thiệu, giao dịch tương tự các dự án bất động sản. Thực trạng này gây ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Để công tác quản lý đất đai nói chung và việc tách thửa, xây dựng nhà ở riêng lẻ nói riêng đảm bảo phù hợp quy định, cuối tháng 1/2022 UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành liên quan tạm dừng toàn bộ việc tiếp nhận, xem xét, giải quyết các thủ tục liên quan đến tách thửa đất nhưng thực chất là biến tướng để đầu tư dự án bất động sản. Đó là các trường hợp tách thửa đất thành nhiều thửa để chuyển nhượng, xây dựng nhà ở hình thành các khu, điểm dân cư mới tại nông thôn.

Việc tạm dừng tiếp nhận, giải quyết các thủ tục liên quan đến tách thửa đất nói trên được thực hiện đến ngày 1/3/2022, khi Nghị định số 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 có hiệu lực thi hành.

Theo Anh Phương/Vietnamnet

https://baomoi.com/lam-dong-chi-dao-dung-san-lap-thi-cong-khi-hien-dat-lam-duong-de-tach-thua/r/41777307.epi